^Powrót na górę
Ważne
Pierwszym, bardzo ważnym ogniwem kształtowania osobowości i charakteru dziecka jest wychowanie przedszkolne. Po I wojnie światowej sieć przedszkoli, szczególnie na terenie Bielska, była liczna. Przedszkola organizowane były przy szkołach powszechnych, nad którymi nadzór sprawował dyrektor szkoły. Smutny i mroczny okres okupacji hitlerowskiej wykluczył całkowicie prowadzenie przedszkoli polskich. W marcu 1945r., na polecenie Urzędu Polskiego Starostwa w Bielsku - Białej zostały przeprowadzone zapisy do pierwszej polskiej szkoły i przedszkola na terenie gminy Mikuszowice Śląskie. Były to pierwsze zalążki organizowania działalności polskiej szkoły i przedszkola w wolnej Polsce. Dzięki uprzejmości Pana Siewargi - sekretarza gminy - w budynku jednorodzinnym przy ulicy Bystrzańskiej zaczęto organizować nasze przedszkole. Warunki były bardzo trudne. Rodzice dzieci ofiarnie pomagali w gromadzeniu używanych mebli, kocy itp. Wówczas liczba dzieci w wielu od 2,5 roku do 6 lat wynosiła 45.  Dożywiania nie było. Po roku pracy placówka została przeniesiona do pięknej willi dawnego fabrykanta, w której mieściła się szkoła. Za zgodą dyrektora szkoły - Pana Lorenca - przedszkole otrzymało dwie duże sale na parterze budynku (obecnie Internat Szkoły Specjalnej). Warunki lokalowe nieco poprawiły się, a dzięki współpracy z Komitetem Rodzicielskim udało się wyposażyć placówkę w odpowiedni sprzęt i zabawki. W 1949r. na polecenie władz gminnych Przedszkole zostało przeniesione do wilii przy ulicy Grotowej (przecznica Olszówki), która przed wojną była własnością fabrykanta Strzygowskiego. Budynek położony w pięknym parku, usytuowany pośród zieleni i bogactwa wielu rzadkich okazów drzew i krzewów przetrwał do dzisiejszego dnia. W 1949r. na terenie należącym do Przedszkola istniał basen i staw na ryby. Decyzją ówczesnych władz zlikwidowano basen, przez który przepływała rzeczka do stawu rybnego zanieczyszczając go i utworzono w tym miejscu wielką piaskownicę. Rzeczkę zabudowano. Chlubą placówki były dwa alpinaria ( ogród skalny z roślinami wysokogórskimi), których utrzymanie wymagało nie lada wysiłku ze strony personelu, rodziców i dzieci. Wiele pracy włożono również w utrzymanie ogrodu warzywnego, z którego plonów sporządzano wiele posiłków. Pielęgnowany sad dostarczał owoców konsumowanych na surowo lub przetwarzanych na kompoty i konfitury. Willa nie była przystosowana do prowadzenia zajęć przedszkolnych, dlatego też przez kolejne lata modyfikowano ją sposobem gospodarczym. W Przedszkolu była oranżeria, w której znajdowało się kilkadziesiąt okazów roślin starannie pielęgnowanych oraz ogromne akwarium. Patronat nad placówką objęło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przedszkole było utrzymane w czystości. Nie było odkurzacza, a parkiety były myte benzyną i ręcznie polerowane. Pościel była własnością Przedszkola. Co tydzień była prana w ręcznej pralce i gotowana w kotle. Do przedszkola uczęszczało wówczas około 150 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat, które tworzyły trzy grupy. Większość zajęć prowadzona była na powietrzu bez względu na porę roku. Kadra przedszkola była wspaniała -wspomina ówczesna dyrektor. Wszyscy pracowali z pełnym poświęceniem, nie licząc przepracowanych godzin. Przed każdą uroczystością dla dzieci cały personel wraz z rodzicami pracował do nocy nad aranżacją sal, strojami do występów. Godzin nadliczbowych nie płacono, soboty były robocze. Panowała wspaniała atmosfera. Wszyscy traktowali Przedszkole jak własny dom. Inspirowało to personel do organizowania wspólnie z rodzicami czynów społecznych na rzecz przedszkola. Bardzo dobrze układała się współpraca z Komitetem Rodzicielskim i miejscowym radnym - Panem Niezgodą, który w latach 70-tych stanął na czele komitetu budowy sali gimnastycznej wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym. Dobudowano w czynie społecznym do budynku Przedszkola pierwszą salę gimnastyczna na terenie powiatu i miasta Bielsko - Biała. Na uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przyjechały ówczesne władze oświatowe oraz prezydent Bielska - P. Antonii Kobiela. Ważnym w tamtych latach dla placówki była gazyfikacja budynku oraz przeprowadzenie sieci wodociągowej. Tak opisane dzieje tworzenia się naszego Przedszkola na przestrzeni pierwszych trzydziestu lat wspomina i opisuje pierwsza jej dyrektorka - Pani Otylia Fox ustępująca miejsca nowej dyrektorce - Pani M. Łaciak. Druga z dyrektorek krótko pełniła swoją funkcję w naszym przedszkolu, bo zaledwie dwa lata (1976 - 1978) Kolejną dyrektorką została Pani Adelajda Parandowska (1978r.), która pełniła swoje obowiązki w naszym Przedszkolu do sierpnia 1982r. Z nowym rokiem szkolnym nastąpiła trzecia zmiana na stanowisku kierowniczym naszego Przedszkola. Funkcję dyrektora objęła Pani Maria Barbara Szafrańska. Swoją pracę rozpoczęła od doposażenia placówki w sprzęt i wzbogacenia bazy dydaktycznej. W zakresie doposażenia bazy dydaktycznej Przedszkola zostały zakupione środki audiowizualne: telewizor, magnetowid, magnetofony, radia, rzutniki. Wzbogacono pomoce dydaktyczne ułatwiające proces wychowawczo - dydaktyczny, zakupiono zabawki i materiał rozwojowy dla dzieci. Położenie placówki skłania do codziennego obcowania z przyrodą. By zadanie to ułatwić zostały zakupione kąciki przyrody do gromadzenia naturalnych okazów i wzbogacania wrażeń estetycznych. Sala gimnastyczna została wyposażona w odpowiedni sprzęt sportowy. Ogród przedszkolny to ważne miejsce zdobywania dziecięcych doświadczeń. Również tutaj poczyniono prace związane z jego prawidłowym utrzymaniem. Plac zabaw został obsadzony krzewami ozdobnymi i posadzono drzewa iglaste. Naprawiony został sprzęt ogrodowy dokupując - ku radości dzieci - zjeżdżalnię. W latach 1984 - 1986 na placówce przeprowadzone zostały remonty kapitalne obejmujące całkowitą przebudowę pomieszczeń. Została zlikwidowana sala przechodnia, utworzono dwie zmywalnie, obieralnię, magazyn żywnościowy, pokój pracy intendentki, przebudowano salę maluchów oraz przeniesiono kancelarię do nowo utworzonego pomieszczenia. Wymieniona została cała instalacja wodno - kanalizacyjna, elektryczna i gazowa. Staraniem Pani Dyrektor zmodernizowano cały blok żywnościowy wyposażając go w taborety gazowe, kuchenki gazowe, patelnię elektryczną. Zakupione zostały lodówki, wyparzacze oraz zmechanizowany sprzęt kuchenny. Pomieszczenia zostały wymalowane, a podłogi wycyklinowane. Tragiczny stan elewacji zewnętrznej zmobilizował Panią Dyrektor do jego odnowy, a przeciekający dach nad salą gimnastyczną został zreperowany. W przedszkolu zaczęły funkcjonować trzy grupy całodzienne z żywieniem oraz w zależności od potrzeb środowiska grupy tzw. zerówkowe. Nowością na placówce było organizowanie zajęć dodatkowych z zakresu nauki języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz rytmiki, co wzbogacało wiedzę i umiejętności dzieci. Od 1982r. staraniem ówczesnej Pani Dyrektor na terenie Przedszkola działała filia Wojewódzkiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej. Dzięki tej współpracy dzieciom zapewniono fachową opiekę w zakresie wad postawy realizując ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej. Filia działała również na rzecz dzieci nie uczęszczających do przedszkola. W latach 1985 - 1989 na terenie placówki prowadzone były wczasy wymienne z Lipskiem w ramach akcji "Lato". W 1991r. w okresie wakacji, przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, w Przedszkolu organizowano półkolonię integracyjną dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin zaniedbanych. Kolejny remont pomieszczeń przedszkolnych nastąpił z rokiem 1997. Wówczas nastąpiła wymiana centralnego ogrzewania i malowanie pomieszczeń. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym nawiązano kontakty ze Szkołą Podstawową Nr 25, z Domem Kultury, Przedszkolem Nr 32 organizując wspólne imprezy.  Przedszkole dbało również o to, aby dzieci wrastały w kulturę poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką. Wychowankowie Przedszkola uczestniczyli w wystawach, koncertach muzycznych, przedstawieniach teatrów obwoźnych, sztukach Teatru "Banialuka" oraz Teatru Polskiego. W Przedszkolu gościli przedstawiciele różnych zawodów, np. lekarz, policjant, strażak zapoznając dzieci ze swoją pracą. Dla wychowanków Przedszkola organizowane były wycieczki edukacyjne (np. Pętlą Beskidzką) i krajoznawcze(szczególnie częste były wypady do lasu, na Błonia, pod skocznię), ogniska, pokazy (np. sprzęty straży pożarowej), imprezy (np. z okazji Mikołaja, Dnia Dziecka, zabawy taneczne), uroczystości rodzinne (np. Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty).

Od 1 grudnia 2016r. stanowisko dyrektora Przedszkola zostało powierzone Pani
Elżbiecie Domańskiej- Gruszka.
Copyright © 2013. Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej & Forplay - Fotografia Ślubna Rights Reserved.