^Powrót na górę
Ważne

Kronika 2009/10

Był dla nas rokiem szczególnym. A działo się, oj działo! Wydarzeniem największym nie tylko dla nas, ale i całego Miasta  było oddanie do użytku nowej siedziby przedszkola, naszego Przedszkola. Przeprowadzka do nowego obiektu zaplanowana była na sierpień 2009r., by nowy rok szkolny rozpocząć w nowym środowisku edukacyjnym. My byliśmy przygotowani, ale prace związane z oddaniem obiektu nieco przeciągły się. 09 listopada 2009r. dzieci po raz pierwszy przekroczyły próg pięknego budynku przy ulicy Pocztowej. Z przeprowadzką do nowej siedziby wiązało się wiele spraw. Od Miasta otrzymaliśmy wyposażenie aneksu kuchennego i szatni. Otrzymaliśmy również trzy piękne dywany do sal. Naszym zadaniem w pierwszej kolejności było umeblowanie pomieszczeń, w których miały przebywać dzieci. Wyposażenie przewiezione ze starego obiektu było niewystarczające. Musieliśmy doposażyć wiele pomieszczeń. Ponieważ przedszkole budowano z myślą o czterech grupach (my ich mamy pięć) dlatego też musieliśmy dokupić szafki ubraniowe dla dzieci (do szatni), dywan oraz stoliki i krzesełka. Kupiliśmy nowe leżaki dla jednej grupy, nowe wyposażenie do wszystkich łazienek, zamontowaliśmy żaluzje w większości pomieszczeń. W Przedszkolu działa centralka telefoniczna, która w znaczny sposób ułatwia Państwu kontakt z wybraną osobą. Zaplecza dydaktyczne i magazynki gospodarcze wyposażyliśmy w odpowiednie regały i szafy. Wyposażyliśmy salę do zajęć dodatkowych, pomieszczenia administracyjne i socjalne. Uruchomiliśmy kontakt on-line z dyrektorem i intendentką. Udostępniliśmy możliwość dokonywania opłat za Przedszkole przez Internet lub za pośrednictwem poczty. Na bieżąco aktualizujemy naszą stronę internetową. Niestety nadal borykamy się z problemem braku stałego łącza z internetem. Do tej pory korzystamy z modemu, który ma ograniczone możliwości i nie zawsze jest skuteczny. Ze względu na ogromną kubaturę budynku zakupiliśmy profesjonalny sprzęt służący do utrzymywania odpowiednich warunków sanitarnych w Przedszkolu. Od Miasta otrzymaliśmy kilka urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na plac zabaw oraz część roślinności. My zagospodarowaliśmy pozostały teren zielony. Do Przedszkola należy teren rozpoczynający się od wybrukowanej drogi wewnętrznej (poza ogrodzeniem). Duży problem sprawiają nam rodzice dowożący swoje dzieci do Szkoły Waldorfskiej (zajmują miejsca na naszym parkingu, utrudniają przejazd) oraz Szkoły Podstawowej (utrudniają przejazd i traktują nasz plac manewrowy jako skrót drogi do szkoły, czasami pozostawiają swoje samochody na placu nawet na kilka godzin, co jest niedopuszczalne ze względu na bezpieczeństwo p-pożarowe). Do tej pory borykamy się z podmokłym terenem na placu zabaw od strony Szkoły Podstawowej. Na terenie tym najlepiej byłoby założyć dreny, ale na to na razie nie mamy pieniędzy. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest zgodnie z nową podstawą programową. Zgodnie z nią dzieci mają znacznie więcej czasu na zabawę niż było to wcześniej. By jak najlepiej pomóc naszym wychowankom w podjęciu zadań, jakie stoją przed nimi, jako przed przyszłymi uczniami organizujemy w Przedszkolu pracę z elementami metody Marii Montessori. Nauczycielki wraz z dziećmi przygotowały wiele cyklicznych imprez i uroczystości. Z wielkim zaangażowaniem przygotowaliśmy też uroczystość otwarcia nowego obiektu. Nauczyciele nie zapominali o stałym doskonaleniu swoich umiejętności zawodowych uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych oraz konferencjach naukowych. Na terenie Przedszkola uczestniczyliśmy również w szkoleniu metodycznym z udziałem nauczycieli z innych bielskich przedszkoli. Jedna nauczycielka zdobyła tytuł magistra, inna jest w trakcie realizacji studiów wyższych. Rozpoczynając swoją karierę zawodową jedna nauczycielka zdobyła stopień nauczyciela kontraktowego, a dwie kolejne nauczycielki otrzymały najwyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela dyplomowanego. Aby go uzyskać realizowały tzw. staż zawodowy trwający 3 lata i kończący się rozmową kwalifikacyjną przed przedstawicielami Kuratorium Oświaty i ekspertami ds. awansu zawodowego. Obecnie w naszym Przedszkolu pracuje ośmiu nauczycieli dyplomowanych, dwóch mianowanych i dwóch kontraktowych. Ponadto jedna nauczycielka jest w trakcie realizacji stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, a jedna spełniła wygania, by móc rozpocząć 3-letni staż na stopień nauczyciela mianowanego. Dzieci wspaniale zaaklimatyzowały się w nowym otoczeniu edukacyjnym. W nowej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego...czytamy, że przedszkole ma zapewniać dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki.... My czynimy starania, by w naszym Przedszkolu dzieci miały możliwość nauki przez zabawę. Jakość rozwoju dziecka zależy - w dużej mierze - od jakości doświadczeń w życiu przedszkolaka. Właśnie dlatego nasze sale zajęć staraliśmy się urządzić estetycznie i bezpiecznie oraz tak wyposażyć, by pomóc dzieciom w rozwijaniu ich uzdolnień oraz wspomagać i korygować ich wszechstronny rozwój. Klocki, lalki i autka są u nas jedynie dopełnieniem wyposażenia sal dziennego pobytu dzieci. Bogaty materiał rozwojowy oparty na metodzie Marii Montessori systematycznie wzbogacamy o przedmioty wspierające nauczyciela, które w rękach dzieci stają się źródłem wiedzy poprzez doświadczanie, odkrywanie, badanie, dociekanie. Zabawa materiałem rozwojowym zaprasza dziecko do aktywności i w sposób naturalny prowadzi do głębokiej i długotrwałej koncentracji uwagi wzbogacając jego wiedzę i umiejętności, a tym samym prowadząc do niezależności od dorosłych. Nasi wychowankowie brali udział w różnych konkursach na szczeblu miejskim. Brali również udział w Festiwalu Kultury Przedszkolnej, w którym dwie osoby z naszego Przedszkola zostały wyróżnione. Nasi wychowankowie -w zależności od grupy wiekowej- uczestniczyli w wielu wycieczkach tematycznych, a dla wszystkich dzieci zorganizowaliśmy wycieczkę turystyczno - edukacyjną do Parku Miniatur w Inwałdzie. Zorganizowaliśmy również wyjazd na spektakl muzyczny do Domu Muzyki w Bielsku- Białej. By właściwie zorganizować środowisko edukacyjne Przedszkola XXI wieku potrzebna była bardzo dobra współpraca z organem prowadzącym, organem nadzorującym oraz różnymi sojusznikami wspierającymi naszą działalność. Dziękujemy Państwu za wszelkie przejawy życzliwości, za zrozumienie naszych potrzeb i za pomoc w realizacji celów. Mamy nadzieję, iż nasze starania w pełni potwierdzają zasadność wyróżnienia naszego Przedszkola Certyfikatem Jakości ze znakiem Q. Z okazji zbliżającego się okresu urlopowego życzymy Państwu słonecznego lata, ciepłego podmuchu wiatru i samych dobrych pasjansów pisanych przez życie. Opracowała mgr Jadwiga Malarz

Copyright © 2013. Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej & Forplay - Fotografia Ślubna Rights Reserved.