^Powrót na górę
Ważne

  Kronika 2010/2011

Za nami kolejny rok szkolny. Już na dobre zadomowiliśmy się w nowym budynku, nowym miejscu, nowym środowisku edukacyjnym.

W naszym przedszkolu zajęcia edukacyjne nadal wspomagane są elementami pedagogiki M. Montessori. Pomaga ona dziecku w osiągnięciu niezależności od dorosłych, wspiera jego rozwój w pełnym tego słowa znaczeniu. W czasie pracy dziecko zdobywa nie tylko wiedzę, lecz wzmacnia również swoje poczucie własnej wartości, uczy się radzenia sobie z rzeczywistością oraz zdobywa kompetencje społeczne. Materiał montessoriański zbudowany jest wg określonych zasad: estetyki, izolacji jednej trudności, samokontroli, ograniczenia, kontynuacji. Mają one prowokować do działania, do osiągania kolejnych stopni samodzielności. Systematycznie wzbogacamy materiał rozwojowy o nowe pomoce wspierające pracę naszych wychowanków. Są to zabawki wykonane z ekologicznych materiałów, kolorowe tak, by przyciągały uwagę dziecka i zachęcały do pracy.

Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest  według nowej podstawy programowej. Zgodnie z nią dzieci mają znacznie więcej czasu na zabawę. By jak najlepiej pomóc naszym wychowankom w podjęciu zadań, jakie stoją przed nimi jako przed przyszłymi uczniami organizujemy w przedszkolu wiele ciekawych imprez, uroczystości oraz wycieczek - stwarzamy możliwość wszechstronnego rozwoju dziecka. W minionym już roku szkolnym dzieci miały możliwość wykazania się wiedzą z zakresu ekologii, muzyki, plastyki, wiedzy przyrodniczej poprzez udział w konkursach międzygrupowych: "Owocowe Żniwa", "Strach na śmieciuchów", "Tropiciele" czy "Muzykobranie". W ramach akcji "Cała Polska czyta Dzieciom" odbywały się cotygodniowe spotkania z panią bibliotekarką.  

Poprzez organizowanie cyklicznych imprez, ciekawych dni w Przedszkolu, takich jak : "Dzień Komisji Edukacji Narodowej", "Andrzejkowe Wróżby", "Spotkanie z Mikołajem", "Wigilia i wspólne kolędowanie", "Bal Karnawałowy", "Powitanie Wiosny", "Tradycje Wielkanocne", "Święto Unii Europejskiej" przybliżamy dzieciom panujące zwyczaje,  wdrażamy do kultywowanie tradycji naszego regionu. Przy różnych okazjach dzieci otrzymywały drobne upominki. W grudniu Święty Mikołaj rozdawał wszystkim dzieciom prezenty, a po wspólnej wigilii pod choinką w każdej sali czekały na dzieci niespodzianki. Ponadto dzieci otrzymały indywidualne upominki za udział we wszystkich konkursach międzygrupowych,  z okazji "aniołka", wielkanocnego "zajączka" oraz na zakończenie roku szkolnego.

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole zdobyło kolejny certyfikat. Tym razem braliśmy udział w programie "Kubusiowi przyjaciele Natury" pod patronatem Fundacji "PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA", który miał na celu edukowanie dzieci z zakresu ekologii i przyrody.

Stworzyliśmy możliwość korzystania z bezpłatnych kółek zainteresowań dla dzieci zdolnych. Były to:

        Kółko Plastyczne z podziałem na grupy: 3-4 latki oraz 5-6 latki. Prace dzieci zdobiły korytarz przedszkola, a także były eksponowane poza terenem naszej placówki min. w Bibliotece Miejskiej, na Przeglądzie Kultury Przedszkolnej, brały udział w konkursach na szczeblu miejskim i ogólnopolskim, na których zdobywaliśmy wyróżnienia.

        Kółko Teatralne dla dzieci starszych. Sukcesem były wyróżnienia dla trojga dzieci w Przeglądzie Kultury Przedszkolnej na szczeblu miejskim.

        Kółko  Sportowe - dzieci wywalczyły sobie II miejsce w swojej grupie w Olimpiadzie Przedszkolaków 2011 organizowanej na szczeblu miejskim.

        Były prowadzone zajęcia poszerzające umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

"Magazyn Ratuszowy" krótkim artykułem docenił "Jasełka" przygotowane przez grupę "Duszki". Na temat naszego przedszkola powstała również praca licencjacka i praca magisterska.

Rok szkolny to również czas spotkań z różnymi ciekawymi osobami na terenie naszego Przedszkola. Do tradycji należą już spotkania z ludźmi różnych zawodów, którzy przybliżają swoją pracę dzieciom min. policjant, górnik, listonosz, bibliotekarz, pracownicy Służby Zdrowia, pracownicy Straży Pożarnej. Dzieci miały możliwość spotkania się z poetką. Szczególni goście w naszej placówce to niezastąpieni babcie i dziadkowie. W tym roku mamusie miały możliwość zobaczenia osiągnięć swoich pociech na specjalnie dla nich zorganizowanych zajęciach otwartych w Dniu Matki. Programy artystyczne przedstawione na wspomnianych uroczystościach były przygotowane na bardzo wysokim poziomie i bardzo podobały się zaproszonym gościom.

Życie Przedszkolaka to również czas spędzony poza terenem placówki poprzez udział w organizowanych wycieczkach edukacyjno-wychowawczych, a byliśmy np. w:

  1.         Klinice pod Szyndzielnią w ramach akcji "Zdrowe zęby, zdrowa inwestycja"
  2.            Studiu Filmów Rysunkowych
  3.       "Muzeum Techniki i Włókiennictwa"
  4.         Nadleśnictwie w Wapienicy,
  5.         Teatrze "Banialuka" na przedstawieniu pt. "Jaś i Małgosia"
  6.         Bielskim Centrum Kultury na musicalu "Mała Księżniczka"
  7.         Bibliotece Miejskiej

"Beskidzka Ciuchcia"- wiozła "Krasnali" pięknymi okolicami Bielska. Zwiedzaliśmy bielską Starówkę, pomniki Reksia, Bolka i Lolka. Ponadto jesteśmy stałymi bywalcami pobliskich Błoni, gdzie korzystając z ładnej pogody prowadzimy zajęcia ruchowe połączone ze wspólną zabawą.

W bieżącym roku nauczyciele nie zapominali o stałym doskonaleniu swoich umiejętności zawodowych uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach metodycznych oraz konferencjach naukowych. Studenci Kolegium Nauczycielskiego oraz inni praktykanci to stali bywalcy naszego Przedszkola, którzy w trakcie obserwowanych zajęć -prowadzonych metodą M. Montessori- w poszczególnych grupach wiekowych przygotowują się do swego zawodu, korzystając z naszych doświadczeń. Gościliśmy także 30-osobową grupę nauczycieli z Katowic w ramach prowadzonych warsztatów pedagogiki M. Montessori. Goście  zwiedzali nasze przedszkole oraz obserwowali osiągnięcia naszych wychowanków. Zorganizowaliśmy wielogodzinne warsztaty dla 42 nauczycieli Miasta i okolic.

Dużym ułatwieniem w przekazie informacji na drodze Rodzic -Przedszkole jest strona internetowa naszego przedszkola. Liczba odwiedzających jest imponująca.

W bieżącym roku szkolnym bazę przedszkola wzbogaciliśmy o kolejne stroje dla dzieci na występy i szafę  do ich przechowywania, wymieniono wszystkie elementy drewniane metalowego wyposażenia ogrodowego. Ściany naszego Przedszkola zostały ozdobione kolorowymi malunkami. Każda grupa wiekowa otrzymała zestaw bardzo drogich zabawek, które wzbogaciły naszą bazę dydaktyczną w zakresie pracy metodą M. Montessori.

 

Dziękujemy Państwu za wszelkie przejawy życzliwości, za zrozumienie naszych potrzeb i za pomoc w realizacji celów.

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej & Forplay - Fotografia Ślubna Rights Reserved.