^Powrót na górę
Ważne

 

 

 

 

PROCEDURA ZAPISU DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

DO PRZEDSZKOLA Nr 31 w Bielsku- Białej

 

 

 

Zgodnie z obowiązkiem określonym w § 1 uchwały nr XXIX/313/2000 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2000 roku, w sprawie funkcjonowania bielskich placówek przedszkolnych w lipcu i sierpniu (zmienionej uchwałą nr XIII/286/2003 z dnia 1 lipca 2003 roku) przedstawiam do wiadomości plan dyżurów przedszkoli w okresie przerwy wakacyjnej.
Przypominam jednocześnie, o procedurze obowiązującej przy zapisach dzieci do przedszkoli na okres wakacji.
 

1. Zapisy do przedszkoli dyżurujących trwają w okresie od 1 do 31 maja bieżącego roku.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) dokonują zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w wybranym, spośród wskazanych w planie dyżurów, przedszkolu.
3. Przy zapisie dziecka, rodzice (opiekunowie prawni) składają wypełnioną kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny. Formularz karty zgłoszenia rodzice (opiekunowie prawni) pobierają w przedszkolu macierzystym, po wypełnieniu części II przez dyrektora tej placówki.
4. Przy zapisie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) podpisują umowę obligującą do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, w wysokości i na zasadach określonych w obowiązującej uchwale w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych.

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej & Forplay - Fotografia Ślubna Rights Reserved.