^Powrót na górę
Ważne

Wiele zakładów i firm ubiega się o znak jakości ISO świadczący o wysokim poziomie swojej działalności. Dla placówek oświatowych podobne znaczenie ma program "Śląska Szkoła Jakości", który został opracowany przez Śląskie Kuratorium Oświaty.
   Warunkiem zakwalifikowania Przedszkola do udziału w programie było spełnienie wymagań określonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz zbadanie działalności placówki w zakresie różnych obszarów jej funkcjonowania.
By sprostać wyznaczonym zadaniom stworzyliśmy System Zapewniania Jakości. Opracowaliśmy plany, programy, procedury zmierzające do osiągnięcia wysokiej jakości świadczonych usług. Każde działanie poddawaliśmy bieżącej ewaluacji, a w miarę potrzeby modyfikacji.
Na podstawie stałego monitoringu i analizy na każdym etapie działania, oceniając efekty funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością stworzyliśmy system, który ma jasno określone cele, nieustannie doskonali proces uczenia się/nauczania oraz ceni wysoki poziom osiągnięć, zdobywanie wiedzy i umiejętności przez wychowanków.
Opracowaliśmy Przedszkolną Księgę Jakości (78 stron), w której - oprócz podstawowych informacji o Przedszkolu, opisu najistotniejszych naszych osiągnięć, określenia polityki rozwoju i bardzo szczegółowego planu działań (opartego na 16 standardach wyznaczonych przez Śląskie Kuratorium Oświaty) związanego z ubieganiem się o Certyfikat - zawarliśmy opis następujących obszarów pracy przedszkola:
I.    Koncepcja pracy przedszkola
II.    Zarządzanie i organizacja
III.    Kształcenie
IV.    Wychowanie i opieka
Tworząc przyjazne środowisko umiejętnie wykorzystaliśmy potencjał drzemiący w ludziach współpracując na różnych płaszczyznach rozwoju.
W toku analizy własnych działań wytyczyliśmy dalsze drogi rozwoju i poprawy jakości świadczonych usług.
W październiku 2007r., przy okazji obchodów święta Komisji Edukacji Narodowej Przedszkole nasze otrzymało Certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości ze znakiem jakości "Q" (Nr 4/WK-PG/III/07), który jest przyznawany na okres pięciu lat.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej & Forplay - Fotografia Ślubna Rights Reserved.