^Powrót na górę
Ważne

W naszym przedszkolu zostały zrealizowane następujące innowacje pedagogiczne;


1. Wprowadzenie elementów metody Marii Montessori do edukacji dzieci 5- letnich
(innowacja przedmiotowa). Autor mgr Jadwiga Malarz.
Innowacja prowadzona w okresie od IX.2004 - VI.2005 zatwierdzona przez
Kuratorium Oświaty w Katowicach nr 4255/106/04
Prowadzący innowacje: Jolanta Czauderna, Halina Marjan.


2. Edukacja przedszkolna z elementami Marii Montessori ( innowacja przedmiotowa
do realizacji u dzieci 3- 6 letnich). Autor mgr Jadwiga Malarz.
Innowacja prowadzona w okresie od IX.2006 - VI.2009 zatwierdzona w Kuratorium
Oświaty w Katowicach  nr 4255/9/06.

Copyright © 2013. Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej & Forplay - Fotografia Ślubna Rights Reserved.