Zasady kwalifikacji do opieki stacjonarnej od 18.05.2020r.