DYŻUR WAKACYJNY

09-06-2020 11:02

Z uwagi na bezpieczeństwo sanitarne w czasie epidemii COVID-19 i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego wszystkie osoby zainteresowane zapisem dziecka na dyżur wakacyjny proszone są o zapoznanie się z wytycznymi oraz procedurami, które zostały przesłane przez MobiDziennik.

Osoby, które deklarują chęć skorzystania ze stacjonarnej opieki przedszkolnej w czasie dyżuru wakacyjnego od 1 lipca 2020r. proszone są o przesłanie przez MobiDziennik lub pocztę elektroniczną niezbędnych dokumentów w terminie do 19 czerwca 2020r. do godziny 17:00.

W rekrutacji mogę wziąć udział tylko dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 31 w Bielsku-Białej.