Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Innowacyjne Przedszkole

W roku szkolnym 2023/2024 nauczyciele Naszego Przedszkola wdrażają zasady aż 8 innowacji pedagogicznych! Są to:

- A. Burjan „Zabawy z językiem angielskim” 

- D. Cudek „Zabawa sztuką"

- E. Hołowińska "Omnibus - praca z dzieckiem zdolnym”

- K. Kanik "Move and learn"

- K. Nikiel "Budujemy zdania doskonale”

- M. Zuziak „Sensoplastyczne zabawy – czyli tworzymy cuda, cz. 2”

- D. Kasperek „Maluszki w krainie kolorów”

- M. Ulrych Edukacja międzykulturowa – projekt „Dookoła świata”

Ponadto w grupach realizujemy projekt "W świeci M. Montessori".

Innowacja pedagogiczna w potocznym rozumieniu jest określana jako pewnego rodzaju ulepszanie, wprowadzanie nowych rozwiązań, modernizacja, pozytywna zmiana. Specyfikę innowacji pedagogicznej zdefiniował W. Okoń: „Innowacją pedagogiczną jest zmiana struktury systemu szkolnego (dydaktycznego, wychowawczego) jako całości lub struktury ważnych jego składników – w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym. Składniki te obejmują m.in.: nauczycieli, uczniów, programy i podręczniki, wyposażenie zakładów wychowawczych, środki masowego przekazu i środowisko wychowawcze”. Celowość wprowadzania innowacji jest tym wyższa, im więcej korzyści uzyska z niej dziecko. Innowacje pedagogiczne to:

- nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy placówki;

- zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji;

- działania odmienne od powszechnie obowiązujących;

- twórcze udoskonalanie sposobów spełniania roli, do której przedszkole zostało powołane.