Przejdź do treści Przejdź do menu

NR KONTA

Płatności za pobyt oraz żywienie dzieci w Przedszkolu prosimy kierować na konto:

BANK PEKAO S.A.  62 1240 4142 1111 0010 3608 2501

Prosimy o terminowe wpłaty, do 10-tego każdego miesiąca.

W tytule prosimy podać imię i nazwisko dziecka.





Wpłaty na Radę Rodziców prosimy kierować na konto:

PKO S.A.   07 1240 1170 1111 0000 2409 9624