Przejdź do treści Przejdź do menu

DYŻUR WAKACYJNY - ważne informacje

29-04-2022 13:43

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BIELSKO-BIAŁA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Działalność przedszkoli w okresie wakacji w roku szkolnym 2021/2022 będzie prowadzona na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyżur wakacyjny jest organizowany od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała, zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w Zarządzeniu Nr ON.0050.2370.2021.ES Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała na rok szkolny 2021/2022.

Od 9 maja 2022 r. rodzice będą mogli zgłaszać dzieci na dyżur wakacyjny  do przedszkoli. Po raz pierwszy zgłoszeń będzie można dokonać elektronicznie.
Podobnie jak w ubiegłych latach, dyżur wakacyjny dotyczy wyłącznie dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała. Tegoroczny nabór na dyżury wakacyjne placówek wychowania przedszkolnego rozpocznie się 09 maja br. o godzinie 9.00.

Każdy rodzic, który chce wziąć udział w zapisach na dyżur wakacyjny musi złożyć wniosek w systemie. Wniosek należy złożyć zarówno jeśli w danym miesiącu macierzysta placówka pełni dyżur oraz jeśli dziecko ubiega się o miejsce w placówce pełniącej dyżur, gdy jego placówka macierzysta jest nieczynna. Na przykład rodzic, który chce aby dziecko uczęszczało do swojej placówki w lipcu – składa tam wniosek, wybierając tylko to przedszkole i ma gwarancję przyjęcia oraz składa drugi wniosek  na sierpień, jeśli chce aby dziecko wzięło udział w zapisach do innych placówek w czasie, gdy jego placówka jest nieczynna.

Rodzic może wskazać we wniosku maksymalne 5 placówek. 

Strony dla rodziców:
przedszkola-wakacyjne-lipiec-bielsko-biala.nabory.pl
przedszkola-wakacyjne-sierpien-bielsko-biala.nabory.pl

TERMINY ZAPISÓW NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLI

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Rodzaj czynności

Termin zapisów

rozpoczęcie

zakończenie

Rozpoczęcie zapisów na dyżur wakacyjny - uruchomienie elektronicznego systemu „NABO” dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i zasadami postępowania, wypełnianie, drukowanie wniosku).

9 maja 2022

godz. 9.00

16 maja 2022

godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez dyrektora przedszkola.

9 maja 2022

godz. 9.00

23 maja 2022

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

24 maja 2022

godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia.

25 maja 2022

godz. 9.00

30 maja 2022

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

31 maja 2022

 godz. 15.00