Przejdź do treści Przejdź do menu

INNOWACYJNE PRZEDSZKOLE! INNOWACYJNI NAUCZYCIELE!

21-09-2022 11:17

W roku szkolnym 2022/2023 nauczyciele Naszego Przedszkola wdrażają zasady aż 8 innowacji pedagogicznych! Są to:

- A. Burjan „Zabawy z językiem angielskim” 

- D. Cudek "Przedszkolak w świeci sztuki"

- E. Hołowińska "Omnibus - praca z dzieckiem zdolnym”

- K. Kanik "Move and learn", "Między nami przedszkolakami, czyli razem możemy więcej"

- B. Lofek "Buzię swoją ćwicz, by poprawnie mówić"

- K. Nikiel "Krasnale budują proste zdania doskonale”

- M. Zuziak „Sensoplastyczne zabawy – czyli tworzymy cuda”

- M. Kucz "Sensoplastyka małego smyka"

Ponadto każda grupa realizuje projekt "W świeci M. Montessori"

Innowacja pedagogiczna w potocznym rozumieniu jest określana jako pewnego rodzaju ulepszanie, wprowadzanie nowych rozwiązań, modernizacja, pozytywna zmiana. Specyfikę innowacji pedagogicznej zdefiniował W. Okoń: „Innowacją pedagogiczną jest zmiana struktury systemu szkolnego (dydaktycznego, wychowawczego) jako całości lub struktury ważnych jego składników – w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym. Składniki te obejmują m.in.: nauczycieli, uczniów, programy i podręczniki, wyposażenie zakładów wychowawczych, środki masowego przekazu i środowisko wychowawcze”. Celowość wprowadzania innowacji jest tym wyższa, im więcej korzyści uzyska z niej dziecko. Innowacje pedagogiczne to:

- nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy placówki;

- zmiany w zakresie tradycyjnego podejścia do procesu edukacji;

- działania odmienne od powszechnie obowiązujących;

- twórcze udoskonalanie sposobów spełniania roli, do której przedszkole zostało powołane.