"Kolej na Ferie"

10-01-2020 9:51

Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach
informuje o rozpoczęciu akcji "Kolej na Ferie", w ramach której w czasie
wypoczynku zimowego uczniowie będą mogli podróżować Kolejami Śląskimi
bezpłatnie. Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest Marszałek Województwa
Śląskiego Jakub Chełstowski.

Dodatkowe informacje, plakaty do pobrania oraz REGULAMIN AKCJI BEZPŁATNYCH
PRZEJAZDÓW "FERIE 2020" dostępne są na stronie internetowej:

https://www.slaskie.pl/content/kolej-na-ferie