Przejdź do treści Przejdź do menu

Organizacja nowego roku szkolnego 2020/2021

26-08-2020 14:18

DRODZY RODZICE!

W związku z organizacją wychowania przedszkolnego w nowym roku szkolnym  2020/2021 od 1 września br. informuję, że przedszkole będzie nadal funkcjonowało w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Proszę o zapoznanie się z Procedurami obowiązującymi w Przedszkolu nr 31 w Bielsku-Białej oraz wypełnienie Oświadczenia Rodziców/opiekunów prawnych dziecka i dostarczenie na zebranie.

Z poważaniem,

Elżbieta Domańska-Gruszka

Procedura organizacji opieki

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

Oświadczenie Rodziców Prawnych Opiekunów