Paczki mikołajkowe

20-10-2020 10:39

Rada Rodziców prosi o wpłaty na paczki mikołajkowe
dla naszych dzieci
w kwocie 30zł na konto Rady Rodziców
PKO S.A.   07 1240 1170 1111 0000 2409 9624
tytułem: imię i nazwisko dziecko, grupa, Mikołaj
do dnia 31 października 2020r.