Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2023/2024

26-05-2023 10:24

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała na rok szkolny 2023/2024 została utworzona analogicznie jak w ubiegłym roku.

Obowiązują te same kryteria rekrutacji co w rekrutacji zasadniczej.

Adres dla rodziców w rekrutacji uzupełniającej to https://uzupelniajaca-bielsko-biala.nabory.pl/

W załączeniu krótka informacja, dotycząca rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta BB dot. terminów postępowania uzupełniającego.

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 01 czerwca 2023 roku.

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego - uruchomienie elektronicznego systemu „NABO” dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i zasadami postępowania, wypełnianie, drukowanie wniosku).

1 czerwca 2023

godz. 9.00

9 czerwca 2023

godz. 15.00

Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

1 czerwca 2023

godz. 9.00

12 czerwca 2023

godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną, składanie dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach na żądanie komisji rekrutacyjnej.

1 czerwca 2023

 godz. 9.00

19 czerwca 2023

 godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

20 czerwca 2023

 godz. 13.00

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia.

21 czerwca 2023

 godz. 9.00

27 czerwca 2023

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych
i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje.

27 czerwca 2023

godz. 15.00

 

Informacja o rekrutacji

Zarządzenie Prezydenta