WAŻNE!!

16-09-2020 14:34

Od czwartku 17/09 do piątku 18/09 prosimy o oddawanie wszystkich posiadanych kart do czytnika w celu zaczytania ich do systemu domofonu.

Karty niezaczytane nie otworzą drzwi wejściowych do przedszkola.

Zwrot kart zaczytanych w sekretariacie.