ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

07-05-2020 14:37

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr ON. 0050.1058.2020.MZO z dnia 5 maja, Prezydent Miasta udziela dyrektorom zgody na zawieszenie zajęć w przedszkolach od 06.05.2020r. do 17.05.2020r. w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym COVID – 19 i koniecznością stworzenia odpowiednich warunków umożliwiających wznowienie bezpiecznej działalności przedszkoli.

Przedszkole jest w trakcie przygotowań do otwarcia. O dalszych czynnościach będą Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej.

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Domańska-Gruszka