Przejdź do treści Przejdź do menu

Kształcenie na odległość to nie tylko tradycyjna nauka, ale również propozycje wykorzystania elementów pedagogiki Marii Montessori w domu w myśl zasady: "Pomóż mi zrobić to samemu".