Informacja o DYŻURZE WAKACYJNYM

11-05-2020 8:53

Decyzja w sprawie Dyżuru Wakacyjnego

Zgodnie ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie organizacji pracy przedszkoli w lipcu i sierpniu wszystkie przedszkola będą pracować przez 6 tygodni, a przerwa techniczna zostanie skrócona do 2 tygodni.

Dla Państwa bezpieczeństwa w tym roku nie będzie wymiany dzieci pomiędzy przedszkolami w okresie wakacyjnym. Dzieci będą mogły skorzystać z zajęć opiekuńczych w swoich macierzystych przedszkolach. Zgodnie z planowany wcześniej podziałem, część przedszkoli pracować będzie
od 1 lipca - 14 sierpnia, pozostała część od 20 lipca - 31 sierpnia.

Nasza placówka będzie pracować od 1 lipca do 14 sierpnia.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi otwarcia bielskich placówek.

Mając świadomość utrudnień związanych z powyższymi decyzjami, proszę o wyrozumiałość, gdyż w obecnych warunkach będzie to najlepsze rozwiązanie.

O dalszych wytycznych będą Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej.

Z wyrazami szacunku

Elżbieta Domańska-Gruszka