Organizacja opieki stacjonarnej w jednostce przedszkolnej w warunkach pandemii

11-05-2020 11:18

Szanowni Państwo,

Z uwagi na bezpieczeństwo sanitarne w czasie epidemii COVID-19 i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego liczba miejsc w przedszkolu została zmniejszona. W związku z tym konieczne było wprowadzenie nowych wytycznych i procedur.

Prosimy o zapoznanie się z Procedurami i Zasadami kwalifikacji dzieci do stacjonarnej opieki przedszkolnej, wypełnienie Wniosku zgłoszenia dziecka do stacjonarnej opieki przedszkolnej oraz Oświadczenia Rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
Dokumenty te należy odesłać podpisane i zeskanowane na Mobidziennik lub na pocztę e-mailową przedszkola: pm31@mzo.bielsko.pl

do dnia 13 maja do godz.17.00.

Zasady kwalifikacji dzieci do stacjonarnej opieki przedszkolnej od 18 maja 2020r.

Wniosek Zgłoszenie dziecka do stacjonarnej opieki przedszkolnej

Oświadczenie rodziców prawnych opiekunów dziecka

Procedura organizacji opieki w Przedszkolu

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Procedura Postępowania w Przypadku Podejrzenia Zakażenia lub Zachorowania na COVID-19