Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Informacja

22-05-2020 10:55

Szanowni Państwo,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej zachęca do korzystania z pomocy w przypadku takiej potrzeby.

W załącznikach:

1. Plakat-pomoc dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli w związku z trudnościami mogącymi wystąpić przy zdalnym nauczaniu, frustracji związanej z pandemią. Propozycja pomocy z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej: pomoc psychologów oraz pedagogów.

2. Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa.

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej

ad

Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa Cię bić, grozić Ci, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać Twoich praw. Prawo jest po to, aby Cię chronić - zgłaszaj organom ścigania każdy akt przemocy i domagaj się ukarania sprawcy. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!